ტრენინგი ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან

2021 წლის 29-30 სექტემბერს Erasmus+ ინსტიტუციური განვითარების პროექტის „რეგიონალური უნივერსიტეტების როლი რეგიონის განვითრებაში (RURD)“ ფარგლებში, პროექტის მენეჯერებმა გამართეს ტრენინგი ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან.

ტრენინგის დროს ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა შეავსეს ბხსუ-ს აკადემიური პერსონალის კმაყოფილების კითხვარი, რომლის საფუძველზეც განხორციელდა ადგილობრივი საჭიროებების კვლევა და ანალიზი.

https://www.facebook.com/Role-of-Universities-in-the-Regional-Development-RURD-106946334525586/?ref=page_internal