ტრეინინგი ადგილობრივ თვითმმართველობასთან

ERASMUS+ -ის ინსტიტუციური განვითარების პროექტის ,,უნივერსიტეტების როლი რეგიონის განვითარებაში“ საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება ადგილობრივ დონეზე – ტრეინინგი ადგილობრივ თვითმმართველობასთან.

2021 წლის 27-28 სექტემბერს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა, როგორც ევროკავშირის ERASMUS+ -ის ინსტიტუციური განვითარების პროექტის ,,უნივერსიტეტების როლი რეგიონის განვითარებაში“ (ROLE OF UNIVERSITIES IN THE REGIONAL DEVELOPMENT – RURD) მონაწილემ პროექტის ფარგლებში ადგილობრივ თვითმართველობის წარმომადგენლებთა გამართა შეხვედრები.

შეხვედრაზე ადგილობრივ თვითმართველობის წარმომადგენლებმა მოისმინეს პროექტის შესახებ ინფორმაცია. პროექტის მიზნებისა და ამოცანების გათვალისწინებით. შესაბამისად რა როლი აქვს სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტის სტრატეგიაში რეგიონის სპეციფიკას. ასევე მიიღეს ინფორმაცია იმის შესახებ , თუ რა როლი აქვს უნივერსიტეტს რეგიონში. რა ძირითადი მახასიათებლები გააჩნია რეგიონს , როგორია რეგიონული კონკურენტუნარიანობის პირამიდული მოდელი, წარმატებული თანამშრომლობის განმსაზღვრელი ღირებულებები და სხვა ბევრი საკითხი .

www.facebook.com/Role-of-Universities-in-the-Regional-Development-RURD-106946334525586/?ref=page_internal

seguinte link