საქართველოს რეგიონული უნივერსიტეტების რექტორთა კონფერენცია დაფუძნდა