შეხვედრა ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიაში

2021 წლის 30 ივნისს ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიამ ERASMUS+ -ის ინსტიტუციური განვითარების პროექტის ,,უნივერსიტეტების როლი რეგიონის განვითარებაში“ (ROLE OF UNIVERSITIES IN THE REGIONAL DEVELOPMENT – RURD) საკოორდინაციო შეხვედრას უმასპინძლა

#RURD #roleofuniversitiesintheregionaldevelopment #ATSU