2021 წლის 9 ივლისს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა პროექტით გათვალისწინებული რეგიონული უნივერსიტეტების რექტორთა შეხვედრა.

შეხვედრაზე 11 რეგიონული უნივერსიტეტის რექტორმა ხელი მოაწერა მემორანდუმს, რომლის საფუძველზე შეიქმნა რეგიონული უნივერსიტეტების მუდმივმოქმედი კონფერენცია რეგიონისთვის დამახასიათებელი საკითხებისა და გამოწვევების განსახილველად.

კონფერენციის ჩამოყალიბებაზე ხელმომწერი უნივერსიტეტებია: სსიპ -აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სსიპ – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სსიპ – ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი, სსიპ -ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, სსიპ – გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, სსიპ – იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შპს – კავკასიის უნივერსიტეტი სსიპ – სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შპს – ქუთაისის უნივერსიტეტი, სსიპ – ქუთაისის საერთაშორისო უნივრიტეტი, სსიპ – შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი.

ხელმოწერის ცერემონიას ესწრებოდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი და ადგილობრივი თვითმართველობა.

კონფერენციის რეგლამენტი