2021 წლის 9 ივლისს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა პროექტით გათვალისწინებული რეგიონული უნივერსიტეტების რექტორთა შეხვედრა.

შეხვედრაზე 11 რეგიონული უნივერსიტეტის რექტორმა ხელი მოაწერა მემორანდუმს, რომლის საფუძველზე შეიქმნა რეგიონული უნივერსიტეტების მუდმივმოქმედი კონფერენცია რეგიონისთვის დამახასიათებელი საკითხებისა და გამოწვევების განსახილველად.

კონფერენციის ჩამოყალიბებაზე ხელმომწერი უნივერსიტეტებია: სსიპ -აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სსიპ – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სსიპ – ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი, სსიპ -ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, სსიპ – გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, სსიპ – იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შპს – კავკასიის უნივერსიტეტი სსიპ – სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შპს – ქუთაისის უნივერსიტეტი, სსიპ – ქუთაისის საერთაშორისო უნივრიტეტი, სსიპ – შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი.

ხელმოწერის ცერემონიას ესწრებოდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი და ადგილობრივი თვითმართველობა.

კონფერენციის რეგლამენტი

საქართველოს რეგიონული უნივერსიტეტების რექტორთა კონფერენციის მორიგი შეხვედრა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (აწსუ)

2022 წლის 19 ივლისს ERASMUS+ -ის ინსტიტუციური განვითარების RURD პროექტის ფარგლებში საქართველოს რეგიონული უნივერსიტეტების მიერ დაფუძნებული რექტორთა კონფერენციის მორიგი შეხვედრა გაიმართა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ კონსორციუმის მონაწილე უნივერსიტეტების რექტორები, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და სსიპ- განათლების ხარისხის …

RURD კონფერენციაზე 10 რეგიონულ უნივერსიტეტს შორის გაფორმდა ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმი

RURD კონფერენციაზე 10 რეგიონულ უნივერსიტეტს შორის გაფორმდა ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმი სამართლის საერთაშორისო ჟურნალის- „სამართლის აქტუალური საკითხები“ ერთობლივად გამოცემის თაობაზე.

მენეჯმენტის შეხვედრა იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (თესაუ)

2022 წლის 2-4 მაისს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა, როგორც ევროკავშირის ERASMUS+ -ის ინსტიტუციური განვითარების პროექტის ,,უნივერსიტეტების როლი რეგიონის განვითარებაში“ (ROLE OF UNIVERSITIES IN THE REGIONAL DEVELOPMENT – RURD) მონაწილე უნივერსიტეტმა პროექტის მენეჯმენტის შეხვედრას უმასპინძლა. პროექტის მიზანია ევროკავშირის პარტნიორებთან …

საქართველოს რეგიონული უნივერსიტეტების რექტორთა კონფერენციის მორიგი შეხვედრა იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (თესაუ).

2021 წლის ივლისში ERASMUS+ -ის ინსტიტუციური განვითარების RURD პროექტის ფარგლებში საქართველოს რეგიონული უნივერსიტეტების მიერ დაფუძნებული რექტორთა კონფერენციის მორიგი შეხვედრა გაიმართა 2022 წლის 3 მაისს  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ კონსორციუმის მონაწილე უნივერსიტეტების რექტორები, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების …

ონლაინ შეხვედრა

2021 წლის 25 ნოემბერს რეგიონალური უნივერსიტეტების რექტორთა კონფერენციის მორიგი შეხვედრა ონლაინ გაიმართა. შეხვედრაზე კონფერენციის თავჯდომარემ პროფ. გიორგი სოსიაშვილმა გააკეთა მოხსენება თემაზე „ადანიამური რესურსები საქართველოს რეგიონალურ უნივერსიტეტებში“. შეხვედრის შემდეგ აღნიშნული თემის ირგვლის გაიმართა დისკუსია.

რექტორთა კონფერენციის მორიგი შეხვედრა

2021 წლის 18-20 ოქტომბერს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში პროექტის ფარგლებში დაფუძნებული რექტორთა კონფერენციის რიგით მესამე შეხვედრა ჩატარდა. რეგიონალური უნივერსიტეტის რექტორებმა განიხილეს წინასწარ შეთანხმებული თემები, რეგიონული უნივერსიტეტების დაფინანსების და უწყვეტი განათლების საკითხების ჩათვლით. კონფერენციას ესწრებოდა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული …

ონლაინ შეხვედრა

2021 წლის 27 სექტემბერს საქარველოს რეგიონული უნივერსიტეტების რექტორთა კონფერენციის ფარგლებში ონლაინ ფორმატის სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. რეგიონული უნივერსიტეტების რექტორთა კონფერენცია „ERASMUS+“-ის ინსტიტუციური განვითარების პროექტის RURD-ის (უნივერსიტეტების როლი რეგიონის განვითარებაში) ფარგლებში დაფუძნდა, სადაც ჩართულია საქართველოს 11 რეგიონული უნივერსიტეტი და მიმდინარე წლის ივლისში …

საქარველოს რეგიონული უნივერსიტეტების რექტორთა კონფერენციის ფარგლებში ონლაინ ფორმატის სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

მიმდინარე წლის 27 სექტემბერს საქარველოს რეგიონული უნივერსიტეტების რექტორთა კონფერენციის ფარგლებში ონლაინ ფორმატის სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. რეგიონული უნივერსიტეტების რექტორთა კონფერენცია „ERASMUS+“-ის ინსტიტუციური განვითარების პროექტის RURD-ის (უნივერსიტეტების როლი რეგიონის განვითარებაში) ფარგლებში დაფუძნდა, სადაც ჩართულია საქართველოს 11 რეგიონული უნივერსიტეტი და მიმდინარე წლის ივლისში …

რექტორთა კონფერენციის პირველი შეხვედრა

2021 წლის 9 ივლისს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა პროექტით გათვალისწინებული რეგიონული უნივერსიტეტების რექტორთა შეხვედრა. შეხვედრაზე 11 რეგიონული უნივერსიტეტის რექტორმა ხელი მოაწერა მემორანდუმს, რომლის საფუძველზე შეიქმნა რეგიონული უნივერსიტეტების მუდმივმოქმედი კონფერენცია რეგიონისთვის დამახასიათებელი საკითხებისა და გამოწვევების განსახილველად. https://eqe.ge/…/universitetebis-roli-regionis… https://mes.gov.ge/content.php?id=12350&lang=eng https://youtu.be/Syb2ke4Yqco https://youtu.be/7mEa_-WX7Ow