ევროკავშირის პარტნიორები:

სანტიაგო დე კომპოსტელას უნივერსიტეტი (ესპანეთი)  www.usc.gal

FH JOANNEUM გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტი (ავსტრია) www.fh-joanneum.at

მასარიკის უნივერსიტეტი (ჩეხეთის რესპუბლიკა) www.muni.cz

ვიტაუტას მაგნუს უნივერსიტეტი (ლიეტუვა) www.vdu.lt

 

ქართველი პარტნიორები: 9 რეგიონალური უნივერსიტეტი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  www.atsu.edu.ge

ქუთაისის უნივერსიტეტი www.unik.edu.ge/

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი www.bsu.edu.ge

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია  www.bsma.edu.ge

ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი  www.batu.edu.ge

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი  www.zssu.ge

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი  www.gu.edu.ge

იაკობ გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი www.tesau.edu.ge

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  www.sjuniedu.ge

კავკასიის უნივერსიტეტი www.cu.edu.ge

 

სამთავრობო პარტნიორები:     

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო www.mes.gov.ge

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი www.eqe.ge