აქტივობები:

 

 

WP1 ევროკავშირის მოცდილების გაზიარება

პასუხისმგებელი ორგანიზაცია: სანტიაგო დე კომპოსტელას უნივერსიტეტი

 

 • SWOT ანალიზი რეგიონალურ უნივერსიტეტებში
 • ევროკავშირის უნივერსიტეტების გამოცდილების გაზიარება

 

 

WP2 უნივერსიტეტების და ადგილობრივი ხელისუფლების ინსტიტუციური განვითარება

პასუხისმგებელი ორგანიზაცია: მასარიკის უნივერსიტეტი

 

 • ადგილობრივი საჭიროებების ანალიზი
 • რექტორთა კონფერენციის შექმნა
 • სატრენინგო მასალები და ტრენინგები უმაღლესი დაწესებულებებისთვის და ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის
 • ტრენინგი უნივერსიტეტებისთვის
 • ტრენინგი ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის
 • თითოეული უნივერსიტეტის განვითარების გეგმიმს შემუშავება
 • რეგიონალური უნივერსიტეტების სტრატეგიის შემუშავება

 

WP3 პროექტის ხარისხი

პასუხისმგებელი ორგანიზაცია:  FH JOANNEUM Gesellschaft mbH

 • ხარისხის კონტროლის და მონიტორინგის გეგმის შემუშავება
 • მიღწეული შედეგების შეფასების კითხვარების შემუშავება
 • თითოეული WP-ის ანგარიში
 • შუალედური და ფინალური ანგარიში

 

 

WP4 პროექტის დისემინაცია

პასუხისმგებელი ორგანიზაცია: ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია (ვიტაუტას მაგნუს უნივერსიტეტთან ერთად)

 

 • პროექტის ვებ საიტის შექმნა
 • პროექტის Facebook გვერდის შექმნა
 • რეგიონალური განვითარების საკითხებთან დაკავშრებული რეკომენდაციები
 • გაიდლაინების და ბროშურების შექმნა
 • ცნობიერების ამაღლების კამპანია (პროექტი და უნივერსიტეტების „მესამე“ მისია)

 

WP5 პროექტის მენეჯმენტი

პასუხისმგებელი ორგანიზაცია: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

 • პროექტის მენეჯმენტი
 • პროექტის საიტის შექმნა და მმართვა